top of page

Adatkezelési tájékoztató

Köszönjük látogatását az E-mobility Biztonság mindenek felett konferencia tájékoztató és regisztrációs honlapján. Mint szervezők kiemelt fontossággal kezeljük az adatvédelem és az adatbiztonság kérdését, felhasználóink, ügyfeleink személyes adatainak védelmére ezért különös figyelmet fordítunk.

E tájékoztató célja, hogy ismertesse a honlap látogatásával és a rendezvényre való regisztrációval kapcsolatban a személyes adatok kezelése során alkalmazott alapelveket, adatvédelmi politikát.

Általános megjegyzések és kötelező információk

Az adatvédelmi nyilatkozat áttekintést nyújt arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és mi történik a személyes adatokkal honlapunk felkeresése során. Ügyfeleink, felhasználóink személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak és az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.  

 1. Személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos információk

 

Az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk a személyes adatok gyűjtéséről és további felhasználásáról honlapunk látogatása, valamint a regisztráció során. Minden olyan adat személyes adatnak számít, amely személyesen Önre vonatkozik, vagy amely azonosíthatóvá teszi Önt, mint pl. a név, cím, e-mail cím, felhasználói magatartás.

 

Az adatkezelő az uniós általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének 7. bekezdése értelmében a

 

TÜV Rheinland InterCert Kft.
Budapest

Váci út 48/A-B.
1132

Tel. +36 1 461 1100
Fax +36 1 461 1199
E-mail: 
tuv@hu.tuv.com

 

Az adatvédelmi koordinátor elérhetősége:

 • a tuv@hu.tuv.com, a tárgy mezőben az „Adatvédelmi koordinátor figyelmébe” megadásával

 • vagy postai címünkön (a címzésnél az „Adatvédelmi koordinátor figyelmébe” megadásával).

 

E-mailben vagy egyéb módon való kapcsolatfelvétel esetén a hozzánk eljuttatott kérdések megválaszolásához tároljuk a megadott adatokat (e-mail cím, adott esetben név és telefonszám). Ha a tárolás már nem szükséges, töröljük ezeket az adatokat, vagy korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják az adatok kötelező megőrzését.

 

Ha az elküldött érdeklődés szükségessé teszi a személyes adatok továbbítását bizonyos címzettek számára, az adatokat harmadik fél számára is továbbítjuk. Az adatok továbbítására mindig a jogszabályi előírások keretében kerül sor.

 

Ezen az oldalon biztonsági okokból, a bizalmas tartalom továbbításának védelmére SSL -titkosítást használunk. Titkosítás alkalmazásakor harmadik fél nem tudja olvasni a továbbított adatokat. A titkosított kapcsolat onnan ismerhető fel, hogy a böngésző címsora „http://”-ről „https://”-re vált, és megjelenik benne a lakatjel.

 

Ezennel tiltakozunk a kötelező impresszumban megjelentetett adatok felhasználása ellen nem kifejezetten igényelt reklámok és információs anyagok továbbítása céljából. Az oldalak üzemeltetői kéretlen reklámok, pl. spamek küldése esetén jogi lépéseket tehetnek a feladóval szemben.

 

  2. Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

  A. Konferencián résztvevők regisztrációjához szükséges adatok

Az online regisztrációhoz kötődő adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

   B. Számlázás

A számlázáshoz kötődő adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. Adatkezelési alapelvek

 • Személyes adatokat meghatározott célból, kizárólag a konferenciára történő regisztráció, valamint az ahhoz kötődő számlázás céljából kezeljük.

 • Az adatkezelést a GDPR Rendelet valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok maradéktalan figyelembe vételével, illetve azok betartásával végezzük.

 • A kezelt személyes adatok körével kapcsolatban teljes mértékű tájékoztatást nyújtunk a résztvevőknek.

 • A rendezvény szervezése illetve lebonyolítása során csakis a legszükségesebb, releváns adatokat kérjük el és kezeljük.

 • A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának eléréséig kezeljük (konferencia zárása / számlázáshoz kötődő jogi kötelezettség)  

 • A kezelt személyes adatokat bizalmasan, harmadik félnek ki nem adva, hozzáférést csakis a legszükségesebb személyeknek biztosítva kezeljük.

 

  4. Automatizált döntéshozás illetve profitalkotás: nem releváns, az adatkezelés során nem kerül sor ezen tevékenységekre

  5. Adatok továbbítása: a kezelt személyes adatok harmadik félnek, adatfeldolgozónak nem kerülnek továbbításra

  6. Cookie-k

Az előzetesen megnevezett adatok tárolásán kívül honlapunk felkeresésekor a felhasználó számítógépére sütiket is telepítünk. A HTTP-sütik olyan kis szövegfájlok, amelyeket a felhasznált böngésző rendez és telepít az adott számítógépre, és amelyeken keresztül a sütiket használó oldal (itt: honlapunk) bizonyos információkhoz jut. A sütik nem tudnak programokat elindítani vagy vírusokat telepíteni a számítógépekre. A sütik mindössze az internetes oldalak felhasználóbarát és hatékony kialakítását szolgálják. Azzal, hogy weboldalunkat használja, hozzájárul a cookie-k használatához.

Az átmeneti sütik a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ide tartoznak az ún. munkameneti („session”) sütik. Ezek ún. munkameneti azonosítót tárolnak, amelynek segítségével a böngésző különböző lekérdezései hozzárendelhetők az együttes munkamenethez. Ezáltal a honlap ismételt felkeresése esetén felismerhető a böngészéshez használt számítógép. A munkameneti sütik kilépéskor, ill. a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.

Az állandó sütik automatikusan törlődnek a megadott időtartam után, amely sütitől függően eltérő lehet. A sütik bármikor törölhetők a böngésző biztonsági beállításaiban.

A böngésző tetszés szerint konfigurálható, és a megfelelő beállítással elutasíthatók pl. a harmadik féltől származó sütik, illetve valamennyi HTTP-süti is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem érhető el a weboldal valamennyi funkciója.

Az adatkezelés ilyenkor is az általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdése f) pontján alapul (pl. a weblap hibamentes működése). Ha más sütik tárolására kerül sor (pl. a honlap használatának elemzésére), akkor ezeket a sütiket külön kezeljük az adatvédelmi nyilatkozatban.

  7. Az Önt megillető jogok

Személyes adataira vonatkozóan a következő jogok illetik meg Önt:

 • a. személyes adatokhoz való hozzáférés joga

 • b. helyesbítéshez és törléshez való jog

 • c. az adatkezelés korlátozásához való jog,

 • d. az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog,

 • e. adathordozhatósághoz való jog.

Jogában áll ezen felül valamely adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni személyes adatainak általunk való kezelése ellen.

  8. Panasz benyújtása

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: www.naih.hu

bottom of page